Personvern

Alle personlige opplysninger som du oppgir til Mire.no, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet.
Behandling av personopplysninger er underlagt Personopplysningsloven.


Sletting av data

Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for.
Det betyr at så lenge du har en profil hos oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg.
Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til foreldelsesfristen for de aktuelle produktene er utløpt.


Innsyn

Du kan få tilgang til dine personopplysninger hos oss når som helst. Alle opplysningene vil du finne under din profil.


Spørsmål

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss.